Radio Sydvests generalforsamling afholdes en gang om året.

Referaterne er gengivet under generalforsamlingens dato for afholdelse.