Overførsel senest 2 dage før banko start

Gå ind på din netbank og vælg overførsel.

indtast beløbet du vil overføre.

vælg konto hvor pengene skal overføres fra.

vælg modtager og skriv reg:9827 konto:8850557226

I besked feltet indtastes kontrolnummer for hver plade

vælg ok og godkend.