Medienævnet er nedsat af kulturministeren og består af syv medlemmer.

De syv medlemmer repræsenterer tilsammen ekspertise inden for nyhedsformidling, driftsøkonomi, mediemarkedet, journalistisk innovation, medieforbrug samt mediernes demokratiske funktion og teknologiske udvikling.

Medienævnets opgave er at behandle ansøgninger og træffe afgørelse om tilskud efter Lov om mediestøtte samt Bekendtgørelse om mediestøtte.

nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed

Kig ind på deres hjemmeside for mere information.

https://slks.dk/omraader/medier/naevn-og-udvalg/radio-og-tv-naevnet/