Radio Sydvests generalforsamling

Mandag d. 29 Februar 2016 kl. 19.30

Sted: Løgumkloster Hallens Møde lokale .

Referat skrevet af Birthe Thomsen.

Velkommen.

Jens Jørgen Petersen,  bød velkommen til den årlige generalforsamling .

 

Valg af dirigent.

Forslag til dirigent fra bestyrelsen var , Erik Mynster , Der var ikke andre forslag så Erik  blev valgt.

 

Valg af sekretær.

Valg af sekretær blev Birgit .

 

Valg af stemmetællere.

Valg af stemmetællere blev Anne og Cristian .

 

Bestyrelsens årsberetning ved formanden : Jens Jørgen Petersen .

Beretningen blev gennem gået  af Formanden .

Inge Rahr  gennemgik regnskabet som var godkendt af revisoren.

Regnskabet blev godkendt.

 

Indkomne forslag.

Ingen indkomne .

Valg af  fire til bestyrelsen.

Valgt blev    Henning Jørgensen – Ingrid Vagner – Inge Rahr  – Vera   .

 

Valg af suppleant.

Første suppleant blev Svend Frost  og  Rita Kristiansen  som anden suppleant.

 

Valg af revisorer.

Blev Ester Lautrup  og Birthe Thomsen .

Som suppleant for revisorerne blev  Jens Jørgen Petersen .

 

Eventuelt

Der var stor ros til radioens medarbejdere for mange gode og forskellige udsendelser .

Der var 42 fremmødte til generalforsamlingen som blev afviklet på en god måde.

Birgit
Referent.